KIEScoach

“Mensen bouwen teveel muren en niet genoeg bruggen.”

Kinderen en jongeren ondervinden vaak emotionele problemen door ouders die gaan scheiden. Om de negatieve gevolgen te beperken zijn er speciale kinder-begeleidingsprogramma’s ontwikkeld.

Ik geef kinderen en jongeren de ruimte en de stimulansen die nodig zijn om ouders te vertellen welke last ze van de conflicten hebben en wat ze, binnen de mogelijkheden, zouden willen veranderen. Zo vergroten we samen het zelfvertrouwen, de veerkracht en het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren.