VOORSTELLEN

Ik, Miranda van der Tholen, heb ruim 25 jaar ervaring in het coachen en begeleiding van volwassenen en kinderen, zowel in de privésfeer als arbeidsgerelateerd. Nadat ik ruim 10 jaar in Friesland heb gewoond, woon ik sinds 2013 in Almere.

Na het afronden van mijn studie HBO-Jeugdwelzijnswerk aan de Hogeschool van Amsterdam ben ik 4 jaar werkzaam geweest op het doveninternaat Effatha te Zoetermeer.

Hierna ben ik een aantal jaren in de re-integratie werkzaam geweest en heb ik ruim 11 jaar een eigen reïntegratiebedrijf gehad.

Daarna heb ik mijn oude vakgebied weer opgepakt. Ik heb me gespecialiseerd in relaties, scheidingen en nieuwe gezinnen. Ik heb verschillende opleidingen, cursussen en workshops gevolgd.
Mijn bevlogenheid en betrokkenheid bij kinderen heeft ertoe geleid dat ik heel enthousiast en gemotiveerd ben om (stief-)kinderen én hun (stief-)ouders te ondersteunen en te begeleiden tijdens moeilijke fasen in hun leven. Door mensen tot inzichten te laten komen, te informeren, door bij te dragen aan bewustwording en handvatten aan te reiken. Waardoor kinderen, jongeren en volwassenen weer in hun kracht komen te staan en mogelijkheden zien; weer positief tegen het leven en elkaar aan kunnen kijken. En samen verder kunnen..

Daarnaast heb ik me laten opleiden tot Schuldhulpverlener en Bewindvoerder. Vanaf 2013 ben ik ruim 4 en half jaar werkzaam geweest als manager SHV in Amsterdam. Mijn opgedane kennis breng ik nu in de praktijk door als trainer aankomende schuldhulpverleners of professionals die vanuit een andere hoedanigheid in aanraking komen met mensen met schulden, op te leiden.