Sociaal Domein

Training voor professionals in het Sociaal Domein

Ruim 25 jaar heb ik ervaring in het coachen en begeleiding van volwassenen en kinderen. Als manager SHV in Amsterdam heb ik mij hier jarenlang met hart en ziel voor ingezet.

Mijn opgedane kennis breng ik nu in de praktijk, door als trainer, aankomende schuldhulpverleners of professionals in het sociaal domein op te leiden. Maar ook professionals die vanuit een andere hoedanigheid in aanraking komen met mensen die schulden of problemen hebben. Het is mijn passie om die twee partijen dichter bij elkaar te brengen, zodat de, soms zo stroeve samenwerking, veel soepeler kan verlopen.

De trainingen die ik geef worden door sociaal werkers (en andere professionals in de eerste lijn) uitgevoerd in allerlei organisaties:

  • schuldhulpverlening
  • algemeen maatschappelijk werk
  • jeugdhulpverlening
  • jeugdbescherming
  • wijkteams
  • centra voor Jeugd en Gezin
  • Stichting MEE
  • scholen